Publicacions en què col·labora amb Karl-Heinz Becker Díaz (60)