Publicacions en què col·labora amb Miguel Ángel Hidalgo Moreno (6)