Publicacions en què col·labora amb Luis del Peral Gochicoa (68)