Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Laboratory of Instrumentation and Experimental Particles Physics (12)