O proceso de construción dunha disciplina escolar no Instituto de Santiago e na cidade de Compostelada ximnástica a educación física (1893-1936)

  1. Antas Ramos, José Luis
Supervised by:
  1. Eugenio Manuel Otero Urtaza Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 27 November 2013

Committee:
  1. Narciso de Gabriel Fernández Chair
  2. Vicente Peña Saavedra Secretary
  3. M. Carmen Benso Calvo Committee member
  4. María del Mar del Pozo Andrés Committee member
  5. Antón Costa Rico Committee member

Type: Thesis

Teseo: 346174 DIALNET

Abstract

A investigación indaga no proceso de incorporación da educación corporal ao sistema educativo, que se sitúa formalmente na última década do século XIX; non obstante, as súas raíces se afunden nas dinámicas xurdidas arredor da corporeidade, desenvolvidas nas dúas décadas anteriores, e na iniciativa lexislativa que contribuíu á creación da Escola Central de Ximnástica. A partir dese momento a construción da disciplina escolar foi levada adiante polo profesorado mediante a súa acción educativa. O Instituto de Santiago e a cidade de Compostela nos proporciona un modelo de estudo e interpretación do período ao longo da que se conformou a materia. Dita dinámica nos descobre a tres profesores que, en diferentes planos, enfrontaron ese proceso: Attilio Pontanari, precursor da actividade física en Compostela; Eduardo Fariñas, iniciador da andaina oficial da área; e Adolfo Revuelta, renovador da praxe, divulgador, promotor da educación física feminina e impulsor da dimensión social da actividade corporal.