Software tools used in math refresher courses at the University of Alcalá, Spain

  1. Alcázar, J.G.
  2. Marvá, M.
  3. Orden, D.
  4. San Segundo, F.
Llibre:
Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies

ISBN: 9781609608750

Any de publicació: 2011

Pàgines: 327-349

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.4018/978-1-60960-875-0.CH016 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible