L'Identité Culturelle de Banlieue dans les romans de Paul Smaïl

  1. Cristina Abril Soubagné
  2. Ana I. Labra Cenitagoya
  3. Antonio Sánchez García 1
  1. 1 IES Castilla (Guadalajara)
Llibre:
Identités culturelles francophones: de l'écriture à l'image
  1. Chaves, María José (coord.)
  2. Duchêne, Nadia (coord.)

Editorial: Universidad de Huelva

ISBN: 84-95699-93-1 978-84-95699-93-0

Any de publicació: 2003

Pàgines: 375-385

Tipus: Capítol de llibre