Un proyecto de indexaciónel Índice de motivos de los libros de caballerías castellanos de materia artúrica

  1. Karla Xiomara Luna Mariscal
Book:
En Doiro antr'o Porto e Gaia. Estudos de Literatura Medieval Ibérica
  1. José Carlos Ribeiro Miranda (coord.)
  2. Rafaela da Câmara Silva (ed. lit.)

Publisher: estratégias criativas

ISBN: 9789898459343

Year of publication: 2017

Pages: 663-674

Type: Book chapter