Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Técnica Estatal de Quevedo (3)