Publikationen, an denen er mitarbeitet Xosé Luis Otero Pérez (1)