Publicacions en què col·labora amb África de la Hera Portillo (1)