Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Max Planck Institute for Solar System Research (1)