Publications by the researcher in collaboration with Ramón Pérez Obiol (1)

2022

  1. Paleoflora y Paleovegetación Ibérica: Holoceno

    Ministerio de Ciencia e Innovación