Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (1)

2012

  1. Cross-calibration of full polarimetric RIX and TerraSAR-X data

    International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)