Publicacions en què col·labora amb Pedro Oromí Masoliver (2)