Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut de Fisica D'altes Energies (1)