Departamento: Química Analítica,Química Física e Ingeniería Química

Bereich: Analytische Chemie

Forschungsgruppe: Miniaturización y nanotecnología analíticas ; Miniaturization and Analytical Nanotechnology

Email: carmen.cuntin@uah.es