Departamento: Química Analítica,Química Física e Ingeniería Química

Bereich: Analytische Chemie

Forschungsgruppe: Miniaturización y nanotecnología analíticas ; Miniaturization and Analytical Nanotechnology

Email: brandon.linian@uah.es