Financiador: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
date_range Duración do 01 de xaneiro de 2018 ao 30 de setembro de 2021 (45 meses) Rematado

De ámbito Nacional. Outorgouse en réxime de Concorrencia competitiva.

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba laconvocatoria de tramitación anticipada para el año 2017 del procedimiento deconcesión de ayudas a proyectos de I+D al Programa Estatal deFomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION)

Investigadores/as