Departamento: Filología, Comunicación y Documentación

Domaine: Filología Románica

Groupe de recherche: Grupo de investigación Lingüística teórica ; Theoretical linguistics research group

Email: xose.alvarez@uah.es

Docteur à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse O lexico da vaca nomes baseados no fisico 2008. Dirigée par Dr/a. Manuel González González.