Publications by the researcher in collaboration with Manuel García Rodríguez (3)

2010

  1. Influence of granite landforms on water balance in semi-arid and humid climates

    Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular, Núm. 35, pp. 99-108