Teses dirixidas (5) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo